Fredrika Wetterhoff

Fredrika Wetterhoff oli sitä mieltä ammatti, toimeentulo ja itsetunnon kehittäminen suojaisi vähävaraisia tyttöjä ikävyyksiltä. Tämä saivat Fredrikan perustamaan tyttöjen työkoulun Hämeenlinnaan vuonna 1885. Fredrika oli kaikkea muuta kuin vain pitsiä virkkaava porvarisnainen. Hän ei antanut sukupuolensa rajoittaa tekemisiään, mikä oli tuohon aikaan hyvin epätavallista.

Fredrika näki lukutaidon merkityksen

Fredrika Wetterhoff syntyi Helsingissä 14. tammikuuta 1844. Isä laamanni Georg Adolf Wetterhoff toi perheensä Helsingistä Hattulaan Inkalan kartanoon Fredrikan ollessa vielä lapsi.

Ajan kasvatustavoitteiden mukaan säätyläisperheiden naiset olivat "kyökkiä, salonkia ja lastenkamaria" varten. Fredrika oli jo nuoruudessaan voimakastahtoinen ja opinhaluinen. Koristeellisten käsitöiden, kielitaidon ja moitteettoman seurustelutaidon oppiminen oli hänelle tärkeää, ja oppia hän saikin sisarustensa kanssa perheen kotiopettajattarilta.

Fredrikaa askarrutti henkinen kuilu säätyläisten ja tavallisen kansan välillä. Hän uskoi erityisesti lukutaidon merkitykseen rahvaan sivistystason kohentamiseksi. Hän ryhtyi pitämään omassa huoneessaan koulua kartanon työväen lapsille. Kiintymys isänmaahan ja kamppailu naisen aseman puolesta olivat alusta pitäen Fredrikan työn kannustimia.

Kielitaitoisella oli kansainväliset kontaktit

Säätyläiskodin kasvattina Fredrika piti silti tiukasti kiinni arvoista ja sivistyksestä. Hän halusi levittää oppimisen mahdollisuuksia niillekin, joilla ei ollut siihen edellytyksiä tai mahdollisuuksia.

Ruotsinkielisessä perheessä kasvanut Fredrika opetteli puhumaan hyvää suomea. Lisäksi hän puhui ja kirjoitti ranskaa sekä saksaa sujuvasti. Hänellä oli laajat verkostot, joiden kautta hän sai tietoa siitä, miten tyttöjen koulutusta järjestettiin muualla Euroopassa.

Lähes kielitaidottomat tyttöoppilaat matkustivat eri puolille Venäjää opettamaan kudontaa. Työkoulusta valmistuneet opettivat myös Euroopan maissa.
Fredrika ei koskaan perustanut omaa perhettä tai hankkinut lapsia. Siitä huolimatta hänellä oli laaja perhe- ja ystäväpiiri sekä useita kasvattilapsia.

Fredrika Wetterhoff kuoli keväällä 1905. Koulun toiminta jatkui hänen toiveidensa mukaisesti. Yhä tänä päivänä Fredrikan arvomaailma ja perinteet näkyvät Wetterhoffin talon toiminnassa.

  Fredrika Wetterhoff